Biển báo giao thông hiện có 6 nhóm chính, trong mỗi nhóm lại đa dạng các loại biển báo riêng yêu cầu lái xe phải ghi nhớ nhằm đảm bảo quá trình tham gia giao thông đường bộ an toàn, đúng luật, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm luật giao thông.

Các nhóm biển báo giao thông đường bộ

– Nhóm biển báo cấm

biển báo cấm

– Nhóm biển báo nguy hiểm

biến báo nguy hiểm

– Nhóm biển báo hiệu lệnh

biển hiệu lệnh

– Nhóm biển báo chỉ dẫn

biển chỉ dẫn giao thông

– Nhóm biển báo phụ

biển báo phụ

– Nhóm vạch kẻ đường

vạch kẻ đường

Trên đây là tất tần tật các nhóm biển báo giao thông đường bộ (kèm hình ảnh) được tổng hợp và chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp lái xe hiểu đúng và hiểu đủ các nhóm/ loại biển báo cũng như ý nghĩa tương ứng của từng loại, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo lái xe an toàn và đúng luật.

Tốc độ lái xe cho phép và khoảng cách trên đường cho xe các loại xe