Theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT mới nhất được áp dụng từ 1/8/2020 thì quy trình thi sát hạch lái xe b2 gồm: Thi sát hạch lý thuyết b2 (bộ đề 600 câu) và thi thực hành (nâng cấp chấm thi đường trường bằng máy)

Quy trình thi sát hạch lái xe b2 phần thi lý thuyết

Người dự thi (thí sinh) vào phòng Thi sát hạch lý thuyết xuất trình Chứng minh nhân dân, phiếu thu lệ phí thi sát hạch, tiếp nhận máy tính tại phòng thi sát hạch lý thuyết b2. Chọn hạng xe thi, khóa, số báo danh dự thi sát hạch và thực hiện bài thi sát hạch lý thuyết b2.

học lý thuyết lái xe b2

– Mỗi đề thi sát hạch lái xe b2 gồm 35 câu hỏi, trong đó có 1-2 câu hỏi điểm liệt.

– Thời gian làm bài: 22 phút

– Khi hoàn thành bài thi sát hạch lái xe b2 hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ;

Công nhận kết quả:  Điểm đạt đối với THI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT B2: Từ 32/35 điểm trở lên, và không làm sai câu hỏi điểm liệt.

Quy trình thi sát hạch lái xe b2 thực hành: Thi lái xe trong hình và trên đường

Thi sát hạch lái xe b2 lái xe trong sa hình:

– Đối với hạng B2 trên ô tô thi sát số sàn, không có sát hạch viên (một mình trên xe không có ai khác);

– Thí sinh tiếp nhận ô tô sát hạch, thực hiện bài thi sát hạch lái xe b2 thực hành lái xe trong hình;

– Thí sinh dự thi sát hạch lái xe hạng B2: thực hiện liên hoàn 11 bài gồm:

thi sát hạch lái xe b2 phần sa hình

Trong sân thi sát hạch lái xe b2, ngoài khu vực những bài thi, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ.

Trong quá trình thi sát hạch lái xe b2, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ; giữ động cơ hoạt động liên tục; tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút; tốc độ xe chạy (trừ bài thay đổi số trên đường bằng) không quá 24 km/h đối với xe hạng B, nếu không thực hiện được sẽ bị trừ điểm như quy định tại các bài thi .

Công nhận kết quả:

  1. a) Thời gian thực hiện các bài thi sát hạch đối với hạng B2:  18 phút;
  2. b) Thang điểm: 100 điểm;
  3. c) Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên

Thi sát hạch lái xe b2 lái xe trên đường: (Thi sát hạch trên xe có gắn thiết bị điện tử chấm điểm tự động và có 01 sát hạch viên trên xe).

Người dự thi sát hạch lái xe b2 tiếp nhận ô tô và thực hiện bài thi sát hạch lái xe b2 lái xe trên đường

Thí sinh thực hiện bài thi lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

Các bài thực hiện: Khởi hành theo hiệu lệnh “Bắt đầu” phát ra trên loa của xe thi sát hạch và Thí sinh thực hiện các thao tác “Tăng số”, “Giảm số”, “Kết thúc” khi có hiệu lệnh trên loa của xe .

thi sát hạch lái xe b2 đường trường

Trong quá trình thi sát hạch lái xe b2, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;

Công nhận kết quả:

– Thang điểm: 100 điểm;

– Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên

Quy trình thi sát hạch lái xe b2 tuần tự từ thi lý thuyết b2, thi thực hành trong sa hình và thi đường trường, thí sinh thi bị trượt phần nào thì bị dừng thi ngay, không được thi tiếp các phần thi tiếp theo (phải về ôn luyện lại và đăng ký thi trong các khóa sau).

Xem ngay: Tìm hiểu đăng ký học lái xe B2 Hà Nội ở đâu tốt nhất?

4/5 - (22 bình chọn)
Chia sẻ